Utställning ch exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubbens utställningar och exteriörbeskrivningar för brukshundraser är verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet.

Friska och funktionsdugliga hundar
En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Rasstandarden styr
För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland och fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Utställningar i hela landet
Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år omkring 100 officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.

Utbildade funktionärer och domare
För att arrangera officiella utställningar kräver Svenska Kennelklubben (SKK) att det ska finnas utställningsarrangörsutbildade funktionärer för att säkerställa en hög kvalité på arrangemanget. Brukshundklubben arrangerar både centralt, regionalt och genom rasklubbarna utställningsarrangörsutbildning.

Svenska utställningsdomare har en gedigen utbildning genom Svenska Kennelklubben. Vidareutbildning kan ske med Svenska Brukshundklubben som arrangör och i samråd med Kennelklubben.

Svenska Brukshundklubben arrangerar med bistånd av Svenska Kennelklubben konferenser för utställningsdomare av brukshundras.

Regler och bestämmelser
För Svenska Brukshundklubbens utställningar gäller Svenska Kennelklubbens (SKK) utställnings- och championatregler.

Hitta utställningar och anmäl dig
Du hittar alla våra utställningar för året på sidan Utställning-anmäl dig.

Exteriörbeskrivningar
Svenska Brukshundklubben och rasklubbarna arrangerar också exteriörbeskrivningar för våra brukshundraser. Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann genomgång av hunden. Individen mäts, på flera olika sätt, och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras.

Utbildade exteriörbeskrivare
Exteriörbeskrivningen utförs av en exteriörbeskrivare. Våra exteriörbeskrivare utbildas av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben. Utbildningen är omfattande och deltagarna har gedigen bakgrund och stort intresse för anatomi och rasstandard. Deltagarna till utbildningen anmäls av respektive rasklubb.

Hitta exteriörbeskrivningar och anmäl dig
Tillfällen för exteriörbeskrivningar och korningar hittar du i SBK Tävling.