Det finns många priser att "slåss om" i barometertävlingarna och den som får ett championat hyllas lite extra.

Statuter – ”Årets ekipage”

När du har varit ute och tävlat, skicka in dina resultat inom tre vecko så vi har färska resultat att redovis:

Klicka här och fyll i alla efterfrågade uppgifter.

Tävlingen är en så kallad barometertävling, dvs alla skall kunna följa tävlingsresultaten på en särskild tavla i klubbstugan eller på klubbens hemsida.

Resultatet räknas av SBK anordnade bruksprov samt av SBK, SKK eller till SKK associerad specialklubbs anordnade lydnadsprov, certprov för bevaknings- och räddningshundar, MH-prov,BPH-prov,  karaktärsprov och godkänd mentaldel på korning.

Priset tillfaller det ekipaget som under året erhållit högsta antal poäng. Priset är ett vandringspris för bästa lydnadshund och ett pris för bästa brukshund. Prisen tillfaller det ekipage som vunnit tre år i rad eller fem år utan följd.

Tävlingen räknas från 1 januari till 31 december varje år. Högst sex valfria tävlingsresultat per år får räknas. Om två ekipage uppnår samma poäng, avgör högsta medelpoäng av alla sex tävlingar, vid lika reslutat avgör även här högsta medelpoäng i bästa tävligen.

Tävlingsresultatet skall redovisa inom 21 dagar efter tävlingen. Den tävlande noterar sitt resultat på en blankett invid barometertavlan.

Tävlande avgör själva vilka av de inrapporterade resultat som skall räknas vid årets slut.

Poängen fördelas enligt följande:

Lydnadsbarometer  1:a pris ska uppnås för 1 poäng
Startklass = Godkänd 1 poäng Uppflyttning  2 poäng
FCI Class 1= 3 poäng
FCI Class 2 = 5 poäng
FCI Class 3 = 7 poäng

CACIOB 8 poäng
Lydnadsdiplom 3 poäng
Karaktärsprov, BPH, MH-prov & mentaldel i korning 2 poäng

Bruksbarometer

Appell klass Godkänd 2 poäng
Uppflyttning 3 poäng
Lägre klass Godkänd 3 poäng
Uppflyttning 4 poäng
Högre klass Godkänd 4 poäng
Uppflyttning 5 poäng
Elitklass Godkänd 5 poäng

Certifikatpoäng 7 poäng
Certifikat 9 poäng
CACIT 10 poäng

Bevakningshund Godkänd 4 poäng
Räddningshund Godkänd 5 poäng
SM 3:a 10 poäng
SM 2:a 13 poäng
SM 1:a 15 poäng

Rallylydnadsbarometer gäller från 1 januari 2019
1 poäng Nybörjarklass över 70 poäng RLD N ger 1 poäng extra
2 poäng Fortsättningsklass över 75 poäng  RLD F 2 poäng.
4 poäng Avancerad klass över 80 poäng  RLD A 4 poäng.
poäng Mästarklass över 90 poäng  RLD M 8 poäng

 

5 poäng för championat (Mästarklass)
1 poäng för 100 poäng

Agilitybarometer